Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir? Nasıl Yapılır? Kimler olabilir? Kurs için gerekli evraklar, eğitim kapsamı, Sınavı ve Sertifikasyon Süreci ve fiyatları. Erzurum İsg Kursu.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi; iş yerindeki potansiyel risklerin fark edilmesi, bu risklerden korunmak için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi için verilir. Eğitimin hedef grubu, iş yerindeki çalışanların tamamıdır. Ayrıca staj için gelen stajyerlere de bu eğitim verilir.

Verilen eğitimle çalışanlar iş güvenliği kurallarını ve olası risklerden nasıl kurtulacaklarını öğrenirler. Alınacak önlemler konusunda bilinçlenirler ve önlemlere uyma konusunda daha istekli ve dikkatli hale gelirler. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgilerini pekiştiren bu eğitim, aynı zamanda güvenli bir çalışma alanı kültürünün oluşmasına da katkı verir.

İSG Kursu Adana olarak bu eğitimleri, uzman ve deneyimli kadrolarımızla mevzuata uygun şekilde veriyoruz. Eğitimlerimiz, talebe göre yüz yüze veya uzaktan olarak verilmektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumumuzdan bu eğitimi uygun fiyat avantaj ile alabilirsiniz.

Temel İş Güvenliği Eğitimi Nedir?

Temel iş güvenliği eğitimi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi, daha güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması, çalışanların riskler ve kurallara uyma konusunda bilinçlendirilmesi için verilen eğitimlerdir. Bu eğitimlerin birçok hedefi olmasına karşın genel olarak iş güvenliğinin bir kültür haline dönüşmesini hedefler.

Staj İçin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Staj için temel iş sağlığı ve güvenliği, staj yapacak olan öğrencilerin, kursiyerlerin iş yerindeki olası riskleri ve tehlikeleri fark etmeleri ve bunlara karşı önlem almaları için verilir. Böylece öğrenciler, staj süresi boyunca bu tehlikelerden hem kendilerini korur hem de diğer çalışanlar için risk oluşturmazlar.

Staj, öğrencilerin deneyim kazanması için aldıkları eğitimlerin pratiğe dönüştürüldüğü farklı bir eğitim sürecidir. Bu süreç, öğrencilerin eğitimlerine ve mesleklerine göre farklı iş yerlerine yapılır. O iş yerine yabancı olan ve tanımayan öğrenciler için buradaki potansiyel riskler çok ciddi bir tehdittir. İşte verilen temel iş güvenliği eğitimi ile öğrencilerin bu risklerden etkilenmemesi sağlanır.

Verilen eğitimin kapsamı, iş yerinin özelliklerine bağlı olarak küçük değişikliklere uğrayabilir. Ancak genel itibariyle şu şekildedir:

  • Güvenli bir iş atmosferi oluşturmak
  • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
  • İlk yardım becerileri
  • Acil durumlara müdahale
  • Yangın güvenliği
  • Potansiyel risklerin tanıtılması ve olası tehlikeleri
  • Risklerden korunmak için alınacak önlemler
  • Kaza durumunda bilinçli hareket etmek

Temel İSG eğitimi, sorunsuz bir staj deneyimi yaşamak veya çalışanların iş yerlerinde daha güvende olmalarını sağlamak için İSG Kursu Adana profesyonelleri tarafından verilir.

Kimler Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verebilir?

Eğitimler, gerekli niteliklere sahip ve istenen şartları taşıyan farklı kurum ve kişiler tarafından verilir. Bu noktada akla ilk gelenler; İSG uzmanları, deneyimli çalışanlar, belli bir alanda uzmanlaşmış kişiler şeklindedir.

Mevzuatın ilgili maddesinde bu eğitimin işveren veya onun belirlemiş olduğu deneyimli ve bilgi sahibi kişilerce verilebileceğini ifade etmektedir.

Temel İSG eğitimi, hem çalışanlar hem de stajyerler için çok önemlidir. Bu eğitimlerin kaliteli bir şekilde yetkin kurum ve kişilerce verilmesi gerekir. İSG Kursu Adana olarak uzun zamandır İSG eğitimleri veriyoruz. Kaliteli ve deneyimli kadromuz ile bu eğitimleri bizden online (uzaktan) veya yüz yüze olacak şekilde alabilirsiniz.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Süreci

Temel İSG eğitimi, tehlike sınıflarına göre farklı sürelerde verilir. Bu süreler şöyledir:

 • Az tehlikeli sınıf: 8 saat
 • Tehlikeli sınıf: 12 saat
 • Çok tehlikeli sınıf: 16 saat

Verilen eğitimlerin içeriği de bu noktada çok önemlidir. İSG Kursu Adana tarafından güncel mevzuata uygun şekilde verilen eğitimin içeriği şöyledir:

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramının tanımlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği organizasyonu
 • İSG konusunda devlet, işveren ve çalışan sorumlulukları
 • Kaza analizleri
 • İş yerlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik unsurların etkileri
 • İş yasası
 • İSG ile ilgili yeni yaklaşımlar
 • Termal konfor şartları
 • İlgili tüzük ve yönetmelikler
 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarından kaynaklı cezai ve hukuki sorumluluklar

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ücreti

İSG Kursu Adana, kaliteli ve deneyimli eğitmenlerinin vermiş olduğu bu eğitimi, uygun fiyat avantajı ile sunmaktadır. Yüz yüze veya uzaktan verilen eğitimin kapsamı ve ücreti konusunda daha detaylı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.